TWEE JAAR
GARANTIE

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het werk dat we leveren. We geven u daarom graag een garantie van twee jaar, met de volgende voorwaarden;

Ons schildersbedrijf kent geen garantieregeling conform de eisen van een verffabrikant. Als er gewerkt wordt met een regeling conform de eisen van een bepaalde fabrikant, dan wordt er verwacht ook haar producten consequent toe te passen. In de praktijk is het echter vaak zo, dat verschillende ondergronden om verschillende producten vragen; d.w.z. in het ene geval zal het beter zijn een product van merk X te gebruiken, terwijl in een ander geval het toepassen van merk Y beter is. Elke fabrikant heeft namelijk z'n eigen sterke kanten.

Betekent dit dat wij geen garantie geven? Nee, geenszins.

Wij hebben echter voor een andere, en naar onze visie, een meer efficiënte opzet gekozen. Wij hebben de kennis in huis om te kunnen beoordelen waar welk product het beste kan worden toegepast. Bovendien bent u dan niet contractueel gebonden.

De garantie zal flexibel worden toegepast; d.w.z. de garantie is sterk afhankelijk van

  • ondergrond
  • ligging ten opzichte van de zon (weerkant)
  • aanwezigheid of afwezigheid isolerende beglazing
  • de staat van de regenwaterafvoer
  • belasting door eventuele intensieve bewoning

Wanneer alles in een optimale staat verkeert, geven wij twee jaar garantie. Als er na twee jaar, op uw verzoek, een door ons uit te voeren controlebeurt plaatsvindt, kan de garantie met nog eens twee jaar worden verlengd. (In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken) Eén en ander vindt in overleg met u plaats.

Op uw verzoek voeren wij kosteloos een visuele inspectie uit. De frequentie waarop dat gebeurt kunnen we in overleg vaststellen en dit desgewenst, schriftelijk overeenkomen. Zijn er gedurende de inspectie gebreken geconstateerd die aan ons werk te wijten zijn, dan wordt dit kosteloos hersteld. Gebreken die veroorzaakt zijn door factoren die niet door ons voorzien konden worden, vallen buiten de garantie.

In elk geval mag u zich verzekerd voelen van onze zorg voor uw schilderwerk!

ONDERHOUD
IS BEHOUD

onze visie >>

Watertapweg 141
7011 BP GAANDEREN

06 533 424 40

info@schilderhansradstake.nl

contact >>